Szolgáltatások

Komplex korai fejlődéspszichológiai állapotfelmérés Bayley-III teszttel

A vizsgálat alkalmával a világon az egyik legkorszerűbb vizsgálóeljárással, a Bayley-III Fejlődési Skálával vizsgálom a gyermekeket és hasonlítom a teljesítményüket a magyar gyermekek életkori átlagához. A teszt méri a gyermekek kognitív, nyelvi, szociális és mozgásfejlődési érettségét. Ez a világhírű teszt a 6 hónapos kor és 3.5 éves kor közötti gyermekek vizsgálatára alkalmas. A teszt eszköztárát ennek az életkornak való játékok és játékos kellékek alkotják. A bőröndben lévő játékok közül a gyermekek életkorának megfelelő eszközöket felhasználva, szigorú protokoll mentén figyelem meg a kisgyermekek játéktevékenységét, társas készségeit, mozgásfejlettségi szintjét, nyelvhasználatát, gondolkodási képességeit. A gyermekek a vizsgálat közben észre sem veszik, hogy vizsgálva vannak, olyan oldott hangulatot teremt ez a játékos, ám de irányított feladathelyzet. A gyermekek teljesítményét a különböző területeken (skálákon) pontokkal értékelem, ezekből áll össze a végeredmény, melynek segítségével meg tudjuk határozni, hogy a többi hasonló korú kisgyermekhez képest milyen területen, milyen mértékű az eltérés (ha van). A vizsgálatot követően részletes tájékoztatást adok vizsgálati eredmény értelmezéséről. A vizsgálati eredményről szakvélemény kérhető.

Erre a vizsgálatra várom azon szülőket, akik: 

 • Szeretnék tudni, hogy gyermekük gondolkodási képességei, kommunikációja és mozgásfejlődése megfelel-e az életkori átlagnak (6hó-3.5 éves kor között)? Esetleg valamelyik területen megkésett fejlődés vagy eltérő fejlődésmenet áll fenn.
 • Akiknek a gyermeke 24 hónapos elmúlt és még nem beszél vagy csak néhány szót mond.
 • Tudni szeretnék, mely fejlesztési módszer lenne a legalkalmasabb gyermekük fejlettségi szintjének, probléma típusának megfelelően?
 • Akik úgy látják, hogy a megkezdett fejlesztés nem hozza a kívánt eredményt.
 • Akik úgy látják, hogy a hasonló korú gyermekekhez képest vontatottabbnak tűnik gyermekük fejlődésmenete.
 • Akiknek a gyermeke koraszülöttként jött a világra vagy a születése körül felmerült az oxigénhiányos állapot lehetősége.
 • Akik egyszerűen bizonytalanok gyermekük fejlődésmenetét illetően

Gyermekpszichológiai tanácsadás, szülőkonzultáció, gyermekterápia

A gyermekekkel való munka első lépése egy szülőkkel folytatott tájékozódó beszélgetés, a hozott nehézségek és a gyermek fejlődésében lévő fontosabb momentumok részletes megismerése érdekében. Ezt követően kezdetét veszi a tünetek hátterében álló okok feltérképezése, ami segít megérteni és kezelni a gyerekek érzelmi nehézségeit, szorongását, viselkedési problémáit vagy tanulási kihívásait. A gyermekekkel folytatott sikeres terápiához elengedhetetlen a szülőkkel való szoros együttműködés, ezért a velük való rendszeres konzultációt is fontosnak tartjuk.

A szülők számára biztosított konzultáció során segítséget nyújtunk a hatékony kommunikáció és a pozitív nevelési módszerek erősítésében. A cél az, hogy a szülők önbizalmat és eszközöket szerezzenek, hatékonyabbnak érezzék magukat szüli szerepükben.

A gyermekterápia a gyermek életkorától, egyedi szükségleteitől és problémáitól függően többféle gyermekterápiás megközelítésekben történhet (pl: játékterápia, meseterápia, kognitív viselkedésterápia stb.).

A következő esetekben fordulhat hozzánk:

 • szorongásos tünetek (éjszakai ágybavizelés, körömrágás, tic reakciók, szótlanság, stb.)
 • lelki eredetű testi tünetek, pszichoszomatikus problémák (fejfájás, hasfájás)
 • túlzott aktivitás, nyugtalanság
 • dühkitörések, agresszív viselkedés
 • iskolai magatartászavarok
 • szülő-gyermek kommunikációs problémák
 • testvérféltékenység
 • mozaikcsaládokba való beilleszkedés
 • veszteségek feldolgozása, gyászmunka
 • nem képességbeli eredetű tanulási zavarok
 • szociális, beilleszkedési problémák

Serdülőkonzultáció, kamaszterápia

serdülőkor a szülőknek és maguknak a kamaszoknak is egy változásokban gazdag, érzelmileg intenzív időszak. Ami gyakran együttjár a hangulat ingadozásával, lehangoltsággal, a külső megváltozásával, viselkedésbeli változásokkal.  Ezek a folyamatok az egészséges személyiségfejlődés részét képezik és életkori sajátosságoknak tekinthetőek. Előfordul azonban, hogy a velük való megküzdésben a serdülőnek vagy akár családjának külső támogatásra, segítségre van szüksége. Különösen azokban az esetekben, ha élethelyzeti változások is fennállnak egyszerre (pl. szülők válása, költözés, iskolaváltás, gyász) is fennáll. Az átmeneti fejlődésbeli elakadás feloldását és a kamasz önismeretének, önbizalmának fejlesztését állítja középpontba a serdülőkonzultáció. 

 

Pszichológiai tanácsadás

A pszichológiai tanácsadás olyan folyamatot jelent egy képzett és hozzáértő pszichológus segíti Önt az érzelmi, mentális és viselkedési problémák megértésében és kezelésében. Célja a pszichológiai egyensúly javítása, az életminőség növelése, a nehézségek megoldása és a pozitív változás elősegítése. A pszichológiai tanácsadás során az elnevezéssel szemben a pszichológus kísérő, aki támogatja a klienst, tehát nem konkrét tanáccsal látjuk el, hogy a saját megoldásait alakíthassa ki. Ajánlott a tanácsadás konkrét élethelyzetekben tapasztalt szorongás vagy elakadások esetén, mint munkahelyi, párkapcsolati, szakmai pályával kapcsolatos bizonytalanság során. ha visszatérően olyan helyzetekben vagy kapcsolatokban találja önmagát, melyek kellemetlen érzéseket váltanak ki érdemes felderíteni a háttérben lévő okokat és a változtatási lehetőségeket.


Pszichoterápia

A pszichoterápia segítő kapcsolat, melynek célja lelki problémák, mentális nehézségek gyógyítása, kezelése kommunikáció segítségével, pszichológiai módszerek használatával. A pszichológiai segítségnyújtás legmagasabb formája.

A pszichoterápiás eljárásoknak alaposan kidolgozott módszertana, protokollja van, amit arra kiképzett szakember alkalmazhat. A terápia bevezető szakaszában a terapeuta a terápiás módszert a kliens problémájához, személyiségéhez illeszkedően választja ki. Az ezt követő munkafázisban terápiás módszerekkel közösen dolgoznak a kliens által hozott nehézség megszüntetésén. A terápiás munka az üléseken és olykor házi feladatok formájában valósul meg. A kívánt cél elérése után a terápiás folyamat lezárása következik.

Mindenféle pszichoterápiás módszer közös alapja a terápiás kapcsolat, amely a kliens és a terapeuta között alakul ki biztonságos térként, megtartó közegként, ahonnan az újonnan elsajátított készségeket kiviheti, kipróbálhatja a kliens a saját életében, és az onnan visszahozott tapasztalataival folytatódhat a munka.

Pszichoterápiát konkrét diagnózisok mentén, önértékelési nehézségek és az életünkben ismétlődő helyzetek esetén is használunk.

Rendelőnkben az alábbi pszichoterápiás módszereket alkalmazzuk:

 • alappszichoterápia
 • autogén tréning
 • pár- és családterápia
 • kognitív és viselkedésterápia
 • sématerápia
 • EMDR

A következő területeken javasolt a pszichoterápia:

 • Szorongásos zavarok: pánikzavar, agorafóbia, specifikus fóbiák, szociális fóbia, generalizált szorongás
 • Hangulatzavarok, depresszió
 • Komplex PTSD
 • Önértékelési problémák
 • Személyiségzavarok
 • Kapcsolati problémák
 • Megterhelő élethelyzetek
 • Életvezetési nehézségek

Egészségpszichológiai konzultáció

Az egészségpszichológia a pszichológia egy irányzata, mely elsősorban a testi egészséget és az ahhoz kapcsolódó problémákat állítja fókuszba. Abból a feltevésből indul ki, hogy egészségünk alakulását biológiai, pszichológiai és társas tényezők egyaránt befolyásolják, amelyek kölcsönösen hatnak egymásra. Az egészségpszichológia szerepet vállal a betegségek megelőzésében és az egészség megőrzését célzó folyamatokban, az orvos-beteg kapcsolatok támogatásában és a krónikus testi betegséggel élő személyek pszichológiai segítésében.

Az egészségpszichológiai konzultáció során kollégánk segíti a betegséggel összefüggésben fellépő stressz kezelését, hogy a páciens jobban viselje a diagnózis után jelentkező, illetve a kezelések okozta testi-lelki szorongásokat, fájdalmakat és érzelmi hullámzásokat.

Egészségpszichológiai konzultáció keretében a következő témákkal fordulhatnak hozzánk:

 • (a betegséggel összefüggésben fellépő) stressz kezelése
 •  testi (szomatikus) betegségek, problémák, állapotok pszichológiai/egészségpszichológiai támogatása
 • orvosilag nem vagy nehezen magyarázható testi tünetek feltérképezése
 • a testi betegséggel való megküzdés segítése
 • a gyógyulás támogatása
 • az egészségtudatosság támogatása

Párterápia, Családterápia

A pár- és családterápia egy rendszerszemléletű pszichoterápiás megközelítés, amely abból a feltevésből indul ki, hogy mindnyájan egy közösség részei vagyunk, és ennek a közösségnek, a családnak, a párkapcsolatnak a viszonyai, tagjai hatnak ránk, olykor diszfunkcionális működéseket teremtve.

A pár- és családterápia nem felelőst keres, hanem ciklikus szemléletével a családtagok egymásra gyakorolt hatását segít felismerni, létrehozva ezzel egy újfajta egyensúlyt, melyben minden családtag kiegyensúlyozottabban, egészségesen működhet, funkcionálhat.

A pár- és családterápia hagyományosan kettős vezetéssel, ko-terápiában zajlik. Az ülések 90 percesek, és átlagosan kétheti gyakoriságúak. Ez a terápiás forma az időhatáros terápiák közé tartozik: átlagosan 12-15 alkalomból áll a folyamat.

Családterápia az alábbi zavarok kezelésénél javasolt elsődleges vagy másodlagos terápiás formaként:

 • Házassági, párkapcsolati problémák, kommunikációs nehézségek
 • Szexuális diszfunkciók
 • Evési zavarok: anorexia nervosa, bulimia, túlsúly
 • Ürítési zavarok: funkcionális encopresis, funkcionális enuresis
 • Gyermekkori asthma
 • Szenvedélybetegségek
 • Szorongásos zavarok: pánik szindróma, fóbiák
 • Krízishelyzet: pl. Válás; szuicid kísérlet

Mentálhigiénés segítő beszélgetés

A mentálhigiénés segítő beszélgetés során a kliens egy adott élethelyzetben tapasztalt érzelmi elakadás kapcsán, illetve életvezetési-önismereti kérdésben fordulhat szakemberhez.
A segítői folyamat célja egyénre szabott, többek között az életminőség javulása, a pszichés jóllét megteremtése, az elvesztett egyensúly után új egyensúlyra-találás. Lehetőség nyílik a belső erőforrásokhoz való kapcsolódásra és a lelki ellenálló-képesség növelésére.
A segítő beszélgetés egy támogatói folyamat, mely nem a diszfunkcionalitás, hanem a lelki egészség oldaláról közelíti meg a kliens helyzetét. Olyankor nyújt segítséget, amikor valaki nem boldogul azzal, hogy egyedül a végére járjon a felmerült belső kérdéseinek, dilemmáinak. 


Szenzoros-integrációs felmérés

Mi is az a szenzoros-integráció: A különböző modalitásokban (hallás, látás, tapintás) érkező ingerek,
szervezését, rendezését jelenti. Ha az ingerek integrációjában, rendezésében zavar támad, az
megnehezíti a gyermekeknek a környezetükhöz való alkalmazkodást, ami változatos viselkedési
formákban, tünetekben nyilvánulhat meg.

Érdemes elvégezni a vizsgálatot, amennyiben gyermekét jellemzik a következő tünetek:

 • Az öltözködés körüli fakcnik pl.: fáj a zokni, szúr a garbó, kellemetlen a sapka
 • Elkerüli a hintát és hasonló vesztibuláris ingerlést keltő játékokat vagy éppen állandóan ezek
  ingerlését keresi
 • Fájdalmat érez, ha valaki megérinti őt
 • Túlontúl szeret ütközni, durva játékokat játszani
 • Megzavarják, eltérítik az erős hangok (pl.kutyaugatás, hajszárító)
 • Figyelmen kívül hagyja a hangokat, pedig hallásával nincs probléma
 • Erős és durva hangingerre könnyebben elalszik
 • Nem szeretne homokozni, mezítláb járni
 • Ha piszkos lesz a keze, arca azonnal le kell törölni
 • Mintha nem érezne fájdalmat
 • Bizonyos szagok szokatlan hatással vannak rá
 • Képtelen bármire is várakozni, kiborul az ilyen helyzetektől

A szenzoros-integrációs felmérés alkalmával a szülők részletes kikérdezésén túl (Szenzoros és
Mozgásos Élmények Kérdőíve) vizsgálatom alkalmával felvételre kerül a Dél-Kaliforniai Szenzoros-
Integrációs tesztek (Southern California Sensory Integration Test) és a Strukturált megfigyelési
szempontsor, amit kiegészítek poszturális reflexmintázatok vizsgálatával, szükség esetén egyéb
tesztekkel is.

A diagnosztikai folyamat végén értékeljük az összegyűlt adatokat, vizsgálati eredményeket és
terápiás javaslatot készítek, amennyiben indokolt.


Komplex Idegrendszeri fejlődési vizsgálatra (3-8 éves korig)

A vizsgálat alkalmával a Strukturált megfigyelési szempontsort veszem fel és megvizsgálom a poszturális reflexeket is. A vizsgálatot kiegészítem szükség esetén Bender A teszttel (vizuomotoros-koordinációt méri), Ember-rajz vizsgálattal, és Figyelem tesztekkel és egyéb kognitív tesztekkel is, ha indokoltnak látom.

Amennyiben gyermekét a következő típusú tünetek jellemzik, kérem, hogy erre a vizsgálatra jelentkezzenek be:

 • A figyelmét nehéz lekötni vagy nehézséget jelent elmélyülniük a játék tevékenységükben
 • Bizonytalanul lépcsőzik
 • Mozgása, darabos, merev
 • Egyensúlya bizonytalan, sokat csetlik-botlik
 • Nehézséget jelent mocorgás nélkül egy helyben maradni
 • Nehézséget jelent szemkontaktust felvenni és fenntartani
 • Nem rajzol, vagy csak nagyon kezdetlegesen teszi azt
 • Nehezen váltja a figyelmét egyik játékról a másikra
 • Elkerüli a hintát, nem mer felmenni a mászókára
 • Kerüli a hasonló korú gyermekek társaságát
 • Játék tevékenysége a hasonló korú gyermekek szokásos játéktevékenységétől elmarad
 • Két vizsgálati alkalmat vesz igénybe a felmérés

Művészetterápia

„A művészet a láthatatlannak a láthatóban való felmutatására törekszik.”
(Kovács-Gombos Gábor)

Az alkotások azt fejezik ki, amire már szavunk sincsen. A legmélyebb részünkből képesek a
felszínre hozni és megmutatni érzéseket, elfeledettnek hitt emlékeket, olykor traumákat is.
Minden emberben van művészi potenciál. A művészet lényegében játék és alkotás –
felnőttként sajnos kevés szerep jut mindkettőre hétköznapjaink során. A foglalkozások során
lehetőség van újból kapcsolódni ahhoz az életerőhöz, életkedvhez, amit önmagában az alkotói
folyamat is mozgósít. Többféle technikával dolgozunk: akvarellfesték, pasztellkréta,
termések, agyag, szénceruza, montázs, kollázs készítés – a módszer során mindegyiket úgy
alkalmazzuk, hogy azokhoz előzetes tudás, „művészi érzék” nem szükségesek. Rengeteg
szimbólummal is megismerkedhetsz a foglalkozások során, mint például a mandala,
labirintus, életfa, mag.
A foglalkozások részét képezik az autogén tréning relaxációs – imaginációs technikáival egy
olyan relaxált állapot elérése, melyben a felcsendülő zene és vers által is megjelenhetnek
belső tartalmak és képek. A csoporton lehetőség van gyakorolni a relaxációval egy ellazult
állapot elérését. A relaxáció során feljövő belső képeket, érzéseket viszi át minden csoporttag
egyéni alkotói munkába. Az elkészült alkotásokat a csoportvezetővel együtt a tagok közösen
megbeszélik. Ilyenkor lehetőség van megélni a kapcsolódást, hogy ami bennem zajlik, ahhoz
más is képes kapcsolódni, illetve akár lehetséges új formákat, perspektívákat is meglátni. A
csoport így válik egy megtartó közösségi élménnyé is. Az alkotói folyamat felszabadító lehet:
kifejezhetek bármilyen érzelmet, vágyat, szükségletet, emléket, hiszen a lap mindent elbír.
Ezáltal az alkotás segíthet az érzelmek szabályozásában, kifejezésében, különféle szorongásos
és hangulati zavarok enyhítésében.
A művészetterápia során az évkör, és az évszakok váltakozása lesz iránytűnk. Mi, emberek is
a természet részei vagyunk. Az évszakok az évkör során úgy váltják egymást, mint lelkünk
állapotai, vagy életutunk fő állomáspontjai. Városi életünk során azonban hajlamosak
vagyunk elveszíteni ezt az ősi természettel való kapcsolatot – ezáltal sok alapvető
bölcsességtől is távol kerülünk, hiszen a természeti törvények tanítanak minket a veszteségről,
megújulásról, növekedésről, fényről és sötétről, és még sok másról.

A művészetterápia segít, mikor úgy érezzük, életünk megrekedt, vagy éppen túlságosan
felgyorsult saját, természetes tempónkhoz képest.
Az alkotói folyamattal lehetőséget kapunk a megállásra, és az elindulásra is.
Az Almafa Centrumban elérhető művészetterápia dr. Antalfai Márta kiképző
művészetpszichoterapeuta Katarzisz Komplex Művészetterápia módszertanára épül, melynek
alapja a jungi dinamikus, analitikusan orientált pszichoterápia.

A képeken korábbi művészetterápiás csoportokon készült alkotások láthatóak.

Scroll to Top