Komplex korai fejlődéspszichológiai állapotfelmérés

A vizsgálat alkalmával a világon az egyik legkorszerűbb vizsgálóeljárással, a Bayley-III Fejlődési Skálával vizsgálom a gyermekeket és hasonlítom a teljesítményüket a magyar gyermekek életkori átlagához. A teszt méri a gyermekek kognitív, nyelvi, szociális és mozgásfejlődési érettségét. Ez a világhírű teszt a 6 hónapos kor és 3.5 éves kor közötti gyermekek vizsgálatára alkalmas. A teszt eszköztárát ennek az életkornak való játékok és játékos kellékek alkotják. A bőröndben lévő játékok közül a gyermekek életkorának megfelelő eszközöket felhasználva, szigorú protokoll mentén figyelem meg a kisgyermekek játéktevékenységét, társas készségeit, mozgásfejlettségi szintjét, nyelvhasználatát, gondolkodási képességeit. A gyermekek a vizsgálat közben észre sem veszik, hogy vizsgálva vannak, olyan oldott hangulatot teremt ez a játékos, ám de irányított feladathelyzet. A gyermekek teljesítményét a különböző területeken (skálákon) pontokkal értékelem, ezekből áll össze a végeredmény, melynek segítségével meg tudjuk határozni, hogy a többi hasonló korú kisgyermekhez képest milyen területen, milyen mértékű az eltérés (ha van). A vizsgálatot követően részletes tájékoztatást adok vizsgálati eredmény értelmezéséről. A vizsgálati eredményről szakvélemény kérhető.

Erre a vizsgálatra várom azon szülőket, akik:

  • Szeretnék tudni, hogy gyermekük gondolkodási képességei, kommunikációja és mozgásfejlődése megfelel-e az életkori átlagnak (6hó-3.5 éves kor között)? Esetleg valamelyik területen megkésett fejlődés vagy eltérő fejlődésmenet áll fenn.
  • Akiknek a gyermeke 24 hónapos elmúlt és még nem beszél vagy csak néhány szót mond.
  • Tudni szeretnék, mely fejlesztési módszer lenne a legalkalmasabb gyermekük fejlettségi szintjének, probléma típusának megfelelően?
  • Akik úgy látják, hogy a megkezdett fejlesztés nem hozza a kívánt eredményt.
  • Akik úgy látják, hogy a hasonló korú gyermekekhez képest vontatottabbnak tűnik gyermekük fejlődésmenete.
  • Akiknek a gyermeke koraszülöttként jött a világra vagy a születése körül felmerült az oxigénhiányos állapot lehetősége.
  • Akik egyszerűen bizonytalanok gyermekük fejlődésmenetét illetően.

Scroll to Top